Eksamid ja tasemetööd

2023/24  õppeaastal toimuvad vabariiklikud tasemetööd ja lõpueksamid:

4. klass

   4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  3) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.