VI klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Kirjandus Eesti keel Vene keel Matemaatika
2. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp Matemaatika Ajalugu
3. Vene keel Vene keel Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel
4. Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Kunst Loodusõpetus
5. Kirjandus Muusika Inglise keel Tööõpetus Inimeseõp
6. Ajalugu Keh kasv/T Kirjandus Tööõpetus Koor

Keh kasv/P

7. Keh kasv/T Keh kasv/P
8.