VI klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Kirjandus Eesti keel Vene keel Matemaatika
2. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp Matemaatika Ajalugu
3. Vene keel Vene keel Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel
4. Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Kunst Tööõpetus
5. Kirjandus Muusika Inglise keel Inimeseõp Tööõpetus
6. Loodusõpetus Keh kasv/T Kirjandus Keh kasv/P
7. Keh kasv/T Keh kasv/P

Koor

Ajalugu
8. Koor