V klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel Eesti keel Inglise keel
2. Ajalugu Matemaatika Matemaatika Loodusõp Muusika
3. Matemaatika Muusika Eesti keel Inglise keel Matemaatika
4. Kunst Loodusõp Ajalugu Matemaatika Tööõpetus
5. Kunst Kirjandus Kirjandus Tööõpetus
6. Keh kasv/T Keh kasv Keh kasv/P
7. Keh kasv/T Keh kasv/P

Koor

Inimeseõp
8. Koor