V klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel Eesti keel Inglise keel
2. Ajalugu Matemaatika Matemaatika Loodusõp Matemaatika
3. Matemaatika Muusika Eesti keel Inglise keel Inimeseõp
4. Kunst Loodusõp Ajalugu Matemaatika Keh kasv
5. Kunst Kirjandus Kirjandus Tööõpetus Muusika
6. Keh kasv/T Tööõpetus Koor                Keh kasv/P
7. Keh kasv/T Keh kasv/P  Koor
8.