V klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Matemaatika Inglise keel Eesti keel Inglise keel
2. Eesti keel Muusika Eesti keel Inglise keel Muusika
3. Keh kasv Inglise keel Kunst Loodusõp Matemaatika
4. Ajalugu Loodusõp Matemaatika Matemaatika Kirjandus
5. Tööõpetus Kirjandus Keh kasv Inimeseõp Ajalugu
6. Tööõpetus Keh kasv   Kunst  
7.   Koor      
8.