Järelevalve

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Lääne piirkonna ekspert  Piret Hiisjärv, piret.hiisjarv@hm.ee, 56876436, 7354076.

Välishindamisosakonna ekspert hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korralduses Agnes Pihlak, Agnes.Pihlak@hm.ee, tel 511 0129; 735 0156

Haridusministeerium  https://www.hm.ee/et