Õpilased

I klass  6 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka 

II klass 4 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

III klass 3 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

IV klass 3 õpilast, klassijuhataja Ene Reier/Eve Sikka

V klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier/Eve Sikka

VI klass 7 õpilast, klassijuhataja Kristin Rand

VII klass 5 õpilast, klassijuhataja Kristin Rand

VIII klass 6 õpilast, klassijuhataja Aime Auksmaa

IX klass 3 õpilast, klassijuhataja Ene Reier