Õpilased

I klass  5 õpilast, klassijuhataja Merle Naser 

II klass 4 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

III klass 4 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka

IV klass 3 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka

V klass 7 õpilast, klassijuhataja Kristin Rand

VI klass 5 õpilast, klassijuhataja Kristin Rand

VII klass 6 õpilast, klassijuhataja Aime Auksmaa

VIII klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

IX klass 6 õpilast, klassijuhataja Ene Reier