Õpilased

I klass  4 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

II klass 7 õpilast, klassijuhataja Evelin Kokk

III klass 3 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

IV klass 3 õpilast, klassijuhataja Evelin Kokk

V klass 5 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VI klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VII klass 7 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka

VIII klass 6 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka

IX klass 7 õpilast, klassijuhataja Aime Auksmaa