Õpilased

I klass  3 õpilast, klassijuhataja Merle Ervin

II klass 2 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

III klass 6 õpilast, klassijuhataja Merle Ervin

IV klass 3 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

V klass 3 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VI klass 6 õpilast, klassijuhataja Ene Reier