Õpilased

I klass  6 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka 

II klass 3 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka

III klass 4 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

IV klass 5 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

V klass 6 õpilast, klassijuhataja MallPaat

VI klass 5 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VII klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VIII klass 6 õpilast, klassijuhataja Ivi Nuut

IX klass 12 õpilast, klassijuhataja Aime Auksmaa