I klass

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. EESTI KEEL MUUSIKA EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL
2. EESTI KEEL EESTI KEEL MATEMAATIKA MATEMAATIKA MUUSIKA
3. MATEMAATIKA KEHALINE KASVATUS TÖÖÕPETUS KUNSTIÕPETUS EESTI KEEL
4. KEHALINE

KASVATUS

LOODUSÕPETUS KEHALINE KASVATUS KUNSTIÕPETUS LOODUSÕPETUS
5.
6. SPORDIRING ÕPIABI
7. ÕPIABI ÕPIABI KOOR
8.