Hoolekogu

PÄRNJÕE  KOOLI hoolekogu koosseis alates 10.04.2018:

Elvi Lumiste

Ene Sumre    (hoolekogu aseesimees)

Heli Mäeorg (hoolekogu esimees)

Arvo Vuks

Maiu Lääts

Aime Auksmaa (kooli õppenõukogu esindaja)

Jaanus Rahula (vallavolikogu esindaja)