Hoolekogu

PÄRNJÕE  KOOLI hoolekogu koosseis alates 01.01.2022:

MERIT EIER  (vallavolikogu esindaja)

ELVI LUMISTE  (lasteaia esindaja)

AIME AUKSMAA  (õpetajate esindaja)

ENO TAGGO  (hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja)

PILLE KELL  (hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja)

VERNER RAIK  (lastevanemate esindaja)

HELJU VELLEMÄE  (lastevanemate esindaja)

MARKO AALMAA  (lastevanemate esindaja)