Hoolekogu

PÄRNJÕE  KOOLI hoolekogu koosseis alates 12.10.2022:

MERIT EIER  (vallavolikogu esindaja)

ELVI LUMISTE  (lasteaia esindaja)

AIME AUKSMAA  (õpetajate esindaja)

ENO TAGGO  (hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja)

FERLI RETPAP  ( lastevanemate esindaja)

VERNER RAIK  (lastevanemate esindaja)

HELJU VELLEMÄE  (lastevanemate esindaja)

MARKO AALMAA  (lastevanemate esindaja)