Õpetajad

Nimi

Õpetatav aine

e-post

Valdur Ojala

Direktor

kool@parnjoe.edu.ee

Aime Auksmaa

Õppealajuhataja, eesti keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus (6.kl), pikapäevarühm

aime.auksmaa@parnjoe.edu.ee

Airi Jürgenstein

Logopeed

airi.jurgenstein@parnjoe.edu.ee

     

Eda Vaino

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Informaatika 7.-8. kl

eda.vaino@parnjoe.edu.ee

Ene Reier

Inglise keel, inimeseõpetus, kehaline kasvatus

ene.reier@parnjoe.edu.ee

Eve Sikka

Matemaatika 5.-9.kl, füüsika, keemia, ajalugu 7.-8.kl, õpiabi, HEV-koordinaator

eve.sikka@parnjoe.edu.ee

Irina Kitsing

Vene keel, pikapäevarühm

irina.kitsing@parnjoe.edu.ee

Ivi Nuut

Bioloogia, geograafia, õpiabi

ivi.nuut@parnjoe.edu.ee

Kalli Rõõmusaare

Muusikaõpetus, kunstiõpetus (4.-9.kl), huvijuht, pikapäevarühm

kalli.roomusaare@parnjoe.edu.ee

Evelin Kokk

Algklassid, 2. +4. kl 

evelin.kokk@parnjoe.edu.ee

Merle Naser

Algklassid, käsitöö ja kodundus

merle.naser@parnjoe.edu.ee

Merle Ervin

Abiklass

merle.ervin@parnjoe.edu.ee