Õpetajad

Nimi

Õpetatav aine

e-post

Valdur Ojala

Direktor

kool@parnjoe.edu.ee

Aime Auksmaa

Õppealajuhataja, eesti keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus, loodusõpetus, vene keel

aime.auksmaa@parnjoe.edu.ee

Airi Jürgenstein

Logopeed

airi.jurgenstein@parnjoe.edu.ee

Kalli Rõõmusaare

Muusikaõpetus,  kunstiõpetus, huvijuhtimine

kalli.roomusaare@parnjoe.edu.ee

Eda Vaino

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

eda.vaino@parnjoe.edu.ee

Ene Reier

Inglise keel, inimeseõpetus, ajalugu, kehaline kasvatus

ene.reier@parnjoe.edu.ee

Eve Sikka

 Õpiabi, HEV-koordinaator

eve.sikka@parnjoe.edu.ee

Merle Ervin Algklassid, matemaatika

merle.ervin@parnjoe.edu.ee

Ivi Nuut

Õpiabi

ivi.nuut@parnjoe.edu.ee

Merle Naser Algklassid, käsitöö ja kodundus, raamatukogu merle.naser@parnjoe.edu.ee