Õpetajad

Nimi Õpetatav aine e-mail
AIME AUKSMAA õppealajuhataja, eesti keel, ühiskonnaõpetus aime.auksmaa@gmail.com
AIRI JÜRGENSTEIN logopeed ajyrgen@hot.ee
IRINA KITSING vene keel irina.kitsing@mail.ee
MERLE NASER algklassid, käsitöö ja kodundus, pikkpäev merlenaser@gmail.com
IVI NUUT bioloogia, geograafia, õpiabi, pikkpäev ivinuut@hot.ee
VALDUR OJALA direktor, kehaline kasvatus ojalavaldur@hot.ee
MALL PAAT matemaatika mall.paat@mail.ee
KRISTIN RAND loodus, keemia, füüsika, kunst, informaatika kristinrand86@gmail.com
ENE REIER kehaline kasvatus, inglise keel, inimeseõpetus enereier@gmail.com
KALLI RÕÕMUSAARE huvijuht, muusika roomusaarekalli@gmail.com
EVE SIKKA algklassid, õpiabi evesikka@gmail.com
EDA VAINO tehnoloogiaõpetus
ANDRUS ÜTT ajalugu, ühiskonnaõpetus utta@hot.ee
ESTER ESULA pedagoog-nõustaja ester@vandravald.ee
MERLE ERVIN abiõpetaja ervinmerle@hot.ee