VII klass

 EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1.Inglise keelMatemaatikaLoodusInglise keelInglise keel
2.Vene keelVene keelMatemaatikaGeograafiaAjalugu
3.Eesti keelEesti keelKirjandusMatemaatikaVene keel
4.InformaatikaGeograafiaAjaluguMuusikaInimeseõpetus
5.KunstKirjandusBioloogiaMatemaatika
6.MatemaatikaLoodus Keh. kasv T
7.Tööõpetus T/PKeh kasv PKeh kasv TKeh. kasv P
Koor
8.Tööõpetus T/P  Sport Pilliring