VII klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Eesti  keel Geograafia Vene keel Matemaatika
2. Inglise  keel Inglise keel Bioloogia Matemaatika Ajalugu
3. Vene keel Matemaatika Matemaatika Loodusõp Bioloogia
4. Eesti keel Vene keel Loodusõp Kunst Tööõpetus
5. Kirjandus Muusika Inglise keel Inimeseõp Tööõpetus
6. Arvutiõpetus Keh kasv /T Kirjandus Keh kasv /P
7. Keh kasv /T Keh kasv /P Koor Ajalugu
8. Koor