VI klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Inglise keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika
2. Inglise keel Kirjandus Matemaatika Matemaatika Vene keel
3. Keh kasv Muusika Loodusõpetus Loodusõpetus Keh kasv
4. Loodusõpetus Vene keel Vene keel Inglise keel Ajalugu
5. Eesti keel Matemaatika Ajalugu Vene keel Kirjandus
6. Tööõpetus Kunst Ühiskonnaõp Koor Inimeseõp
7. Tööõpetus Koor
8.