VI klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Keh kasv

2.

Inglise keel

Kirjandus

Matemaatika

Matemaatika

Inimeseõp

3.

Keh kasv

Muusika

Loodusõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

4.

Loodusõpetus

Vene keel

Vene keel

Inglise keel

Ajalugu

5.

Eesti keel

Matemaatika

Ajalugu

Vene keel

Eesti keel

6.

Tööõpetus

Kunst

Ühiskonnaõp

Koor

Kirjandus

7.

Tööõpetus

Koor

8.