VI klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Kirjandus Eesti keel Vene keel Matemaatika
2. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp Matemaatika Ajalugu
3. Vene keel Vene keel Matemaatika Loodusõpetus Vene keel
4. Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Kunst Loodusõpetus
5. Kirjandus Muusika Inglise keel Kirjandus Inimeseõp
6. Ajalugu Keh kasv/T Tööõpetus   Koor

Keh kasv/P

7. Keh kasv/T Keh kasv/P Tööõpetus    
8.