V klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika
2. Eesti keel Kunst Kirjandus Matemaatika Kirjandus
3. Muusika Matemaatika Keh kasv Keh kasv Muusika
4. Loodusõp Kunst Loodusõp Inglise keel Inglise keel
5. Keh kasv Inglise keel Inglise keel Inimeseõp Ajalugu
6. Tööõpetus Ajalugu
7. Tööõpetus Koor
8. Koor