V klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Inglise keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika
2. Inglise keel Kirjandus Matemaatika Matemaatika Muusika
3. Keh kasv Muusika Loodusõp Loodusõp Keh kasv
4. Kunst Keh kasv Inglise keel Inglise keel Ajalugu
5. Eesti keel Matemaatika Ajalugu Kirjandus
6. Tööõpetus Kunst Koor Inimeseõp
7. Tööõpetus
8.