V klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Matemaatika

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Keh kasv

2.

Inglise keel

Kirjandus

Matemaatika

Matemaatika

Inimeseõp

3.

Keh kasv

Muusika

Loodusõp

Loodusõp

Matemaatika

4.

Kunst

Keh kasv

Inglise keel

Inglise keel

Ajalugu

5.

Eesti keel

Matemaatika

Ajalugu

Muusika

6.

Tööõpetus

Kunst

Koor

Kirjandus

7.

Tööõpetus

8.