Mälumäng

2018/19 õppeaastal toimuvad mälumängud kahes vanuseastmes.1.-4. klass ja 5. -9. klass. Mälumängud toimuvad korra trimestris, trimestri viimasel päeval.

VIKTORIINI VÕISTKONNAD  2018/19

1. – 4. klass

AJUKÄÄBIKUD OOMEGA LIFE GALAKTIKA
HENDRIK KARRO KERT KRULL SANDRA RAND KRISTINA PAJU
KÄDI KILLOMETS OSKAR KULDSAAR REIJO MÄEORG RANDEL PERNIK
STURE AKKER DANIELA PERNIK LISANDRA SOOTNA KERTU KRULL
EMMA KITSEL RANEL PERNIK ROMEO-GAIUS KITSEL SVERRE AKKER
KASPAR SUMRE MARTEN LUSTI

5.- 9. klassi mälumängu võistkonnad moodustatakse iga kord uued