Kiidame

Pärnjõe Kooli direktori 11. märts 2021 käskkiri nr 2.1-4/11

Õpilastele kiituse avaldamine.

Seoses 2020/2021. õa II trimestri lõppemisega avaldan kiitust järgmistele õpilastele:

1.Väga hea õppimise eest:

HELIS SOOTNA

KAURI  TAGGO

LISANDRA  SOOTNA

KRISTOFER  JÜRISAAR

SANDRA  RAND

KETLIN  PRIIVITS

2.Hea õppimise eest:

KAISA GUSTAVSON

KRISTER  JÕEPERE

RASMUS  AALMAA

KRISTO  KILLOMETS

REBEKA  RAIK

EMMA  KITSEL

RANDEL  PERNIK

RANEL  PERNIK

KERTU  KRULL

STURE  AKKER

SVERRE  AKKER

DANIELA  PERNIK

KASPAR  SUMRE

LAURA  KULBOK

HENRI  TEKKU

STEN  KÕIV

3.Eeskujuliku käitumise eest:

TANEL  HAAS

KÄDI  KILLOMETS

ROMEO-GAIUS  KITSEL

HENDRIK  KARRO

BRIGITTE  HALLER

RAIT ROLAND  RETPAP

RALDO  KULDSAAR

EGERT  KIVI

KETLIN  VAINU

(allkirjastatud digitaalselt)

Valdur Ojala

direktor