Kiidame

Pärnjõe Kooli direktori 29. nov 2018 käskkiri nr 2.1-4/14

Õpilastele kiituse avaldamine.

Seoses 2018/2019. õa I trimestri lõppemisega avaldan kiitust järgmistele õpilastele:

1. Väga hea õppimise eest:

REIJO  MÄEORG  1. kl

KRISTINA  PAJU 4. kl

LAURA  KULBOK 5. kl

JANNE  ROOSME 6. kl

KETLIN  PRIIVITS 7. kl

2. Hea õppimise eest:

EMMA  KITSEL kl

RANDEL  PERNIK 1. kl

RANEL  PERNIK 1. kl

KERTU  KRULL 2. kl

OSKAR  KULDSAAR 2. kl

LISANDRA  SOOTNA 2. kl

STURE  AKKER 3. kl

SVERRE  AKKER 3. kl

ROMEO-GAIUS  KITSEL 3. kl

DANIELA  PERNIK 3. kl

KASPAR  SUMRE 3. kl

SANDRA  RAND 4. kl

BRIGITTE  HALLER 5. kl

HENRI  TEKKU 6. kl

JANELIIS  SOOTNA 8. kl

ANNALIINA  NIKIFOROVA   9. kl

ALEX-SANDER  REIN 9. kl

3. Eeskujuliku käitumise eest:

ALARI  LEHTMÄE 5. kl

STEN  KÕIV 6. kl

KERTU  VELLEMÄE 8. kl

ARNO  MASS 9. kl

 

 

 

Valdur Ojala

Direktor