VIII klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Bioloogia Matemaatika Inglise keel Inglise keel Keemia
2. Ajalugu Vene keel Inimeseõpetus Keemia Eesti keel
3. Matemaatika Kunst Vene keel Vene keel Ajalugu
4. Tööõpetus Bioloogia Geograafia Füüsika Kirjandus
5. Tööõpetus Geograafia Füüsika Matemaatika Matemaatika
6. Inglise keel Eesti keel Arvutiõpetus Keh kasv /T Muusika
7. Keh kasv /T Keh kasv /P Kirjandus  Koor Keh kasv /P Koor
8.