VIII klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Bioloogia

Matemaatika

Inglise keel

Inglise keel

Matemaatika

2.

Ajalugu

Vene keel

Inimeseõpetus

Keemia

Eesti keel

3.

Matemaatika

Kunst

Vene keel

Vene keel

Keemia

4.

Tööõpetus

Bioloogia

Geograafia

Füüsika

Kirjandus

5.

Tööõpetus

Geograafia

Füüsika

Matemaatika

Ajalugu

6.

Inglise keel

Eesti keel

Arvutiõpetus

Keh kasv /T

Muusika

7.

Keh kasv /T

Keh kasv /P

Kirjandus

Koor

Keh kasv /P Koor

8.