VIII klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Bioloogia Matemaatika Eesti keel Inglise keel Füüsika
2. Ajalugu Bioloogia Inglise keel Keemia Ajalugu
3. Matemaatika Keemia Füüsika Matemaatika Matemaatika
4. Tööõpetus Vene keel Vene keel Kunst Eesti keel
5. Tööõpetus Geograafia Geograafia Vene keel Inimeseõpetus
6. Inglise keel Kirjandus Kirjandus Muusika Keh kasv /T
7. Keh kasv /T Keh kasv /P Arvutiõpetus Keh kasv /P Koor
8. Koor