VII klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Eesti  keel Kirjandus Inglise keel Loodusõp Bioloogia
2. Matemaatika Inglise  keel Vene keel Vene keel Loodusõp
3. Geograafia Vene keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
4. Tööõpetus Kunst Ajalugu Inglise keel Inimeseõp
5. Tööõpetus Muusika Matemaatika Kirjandus Ajalugu
6. Matemaatika Geograafia Keh kasv /T
7. Keh kasv /T Keh kasv /P Arvutiõpetus

 

 Koor Keh kasv /P Koor
8.