VII klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.

Eesti keel

Kirjandus

Inglise keel

Loodusõp

Loodusõp

2.

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Vene keel

Ajalugu

3.

Geograafia

Vene keel

Eesti keel

Matemaatika

Bioloogia

4.

Tööõpetus

Kunst

Ajalugu

Inglise keel

Inimeseõp

5.

Tööõpetus

Muusika

Matemaatika

Kirjandus

Matemaatika

6.

Matemaatika

Bioloogia

Keh kasv /T

7.

Keh kasv /T

Keh kasv /P

Arvutiõpetus

Koor

Keh kasv /P Koor

8.