VII klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Matemaatika Eesti  keel Geograafia Vene keel Matemaatika
2. Inglise  keel Inglise keel Bioloogia Matemaatika Ajalugu
3. Vene keel Matemaatika Matemaatika Loodusõp Geograafia
4. Eesti keel Vene keel Loodusõp Kunst Arvutiõpetus
5. Kirjandus Muusika Inglise keel Kirjandus Inimeseõp
6. Ajalugu Keh kasv /T Tööõpetus Keh kasv /P Koor
7. Keh kasv /T Keh kasv /P Koor Tööõpetus
8.