I klass

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL EESTI KEEL
2. MATEMAATIKA LOODUSÕPETUS MATEMAATIKA MATEMAATIKA KUNSTIÕPETUS
3. KEHALINE

KASVATUS

KUNSTIÕPETUS EESTI KEEL LOODUSÕPETUS KEHALINE KASVATUS
4. MUUSIKA KEHALINE KASVATUS TÖÖÕPETUS EESTI KEEL MUUSIKA
5. ÕPIABI
6. ÕPIABI ÕPIABI
7. KOOR
8. SPORDIRING