Õpilased

I klass  4 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka 

II klass 6 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

III klass 5 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

IV klass 7 õpilast, klassijuhataja Mall Paat

V klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VI klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VII klass 7 õpilast, klassijuhataja Ivi Nuut

VIII klass 11 õpilast, klassijuhataja Aime Auksmaa

IX klass 11 õpilast, klassijuhataja Kristin Rand