Õpilased

I klass 8 õpilast, klassijuhataja Merle Naser

II klass 4 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka

III klass 7 õpilast, klassijuhataja Eve Sikka

IV klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

V klass 4 õpilast, klassijuhataja Ene Reier

VI klass 7 õpilast, klassijuhataja Ivi Nuut

VII klass 12 õpilast, klassijuhataja Aime Auksmaa

VIII klass 13 õpilast, klassijuhataja Kristin Rand

IX klass 7 õpilast, klassijuhataja Mall Paat