IX klass

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. Keemia Füüsika Inglise keel Matemaatika Muusika
2. Bioloogia Inglise keel Vene keel Inglise keel Matemaatika
3. Ajalugu Eesti keel Ajalugu Geograafia Kirjandus
4. Geograafia Kirjandus Matemaatika Vene keel Ühiskonnaõp
5. Tööõpetus/TTööõpetus/P Vene keel Eesti keel Keemia Füüsika
6. Matemaatika Matemaatika Bioloogia Kunst Keh kasv /T
7. Keh kasv /T Keh kasv/ P Ühiskonnaõp Keh kasv/P Koor
8. Koor