Hoolekogu

PÄRNJÕE  KOOLI hoolekogu koosseis alates 17.11.2015:

Elvi Lumiste

Ene Sumre    (hoolekogu aseesimees)

Heli Mäeorg (hoolekogu esimees)

Arvo Vuks

Maiu Lääts

Aime Auksmaa (kooli õppenõukogu esindaja)

Lev Kuzmin (vallavolikogu esindaja)